Inschrijven KORENFESTIVALDENHAAG 2020

We leven momenteel in een periode van onzekerheid en onduidelijkheid. De nieuwe datum van opheffen van de lockdown voor evenementen is nu vastgesteld op 1 september; onze datum van 20 september zou haalbaar moeten zijn.

Kunnen we doorgaan zoals we dat van plan waren of moeten we onze plannen drastisch aanpassen of misschien zelfs annuleren?
Met deze vragen houden wij ons ook bezig, want hoe moeten we het KORENFESTIVALDENHAAG 2020 dit jaar aanpakken?

Vooralsnog gaan we er van uit dat het KORENFESTIVALDENHAAG 2020 gewoon door kan gaan, maar we kunnen daar geen garanties op geven.

Er hebben zich al diverse koren aangemeld en ook hebben we besloten de inschrijvingslink gewoon te plaatsen, maar de inschrijvingen zijn onder voorbehoud.

Wij houden de berichtgeving van de overheid nauwlettend in de gaten en we hebben ook regelmatig contact met het Zuiderparktheater, want alles valt of staat met het hebben van een locatie en of die locatie geschikt is voor de mogelijke maatregelen die getroffen moeten worden.

We beseffen ook dat als koren weer met elkaar mogen gaan repeteren, zij ook geconfronteerd zullen worden met maatregelen wat betreft de kooropstelling en misschien zelfs het maximale aantal personen dat er in de oefenruimte mag.

Wij stellen het daarom ook erg op prijs om suggesties en ideeën te ontvangen die wij mee kunnen nemen in de uitvoering van het KORENFESTIVALDENHAAG 2020.

Deze ideeën kunnen gemaild worden naar:
info@korenfestivaldenhaag.nl