Editie 2017

Foto impressie van de 3e editie
van het korenfestival DEN HAAG!