Het Zuiderparktheater moet open blijven. Help ons daarbij en teken de petitie.

De adviescommissie voor het Kunstenplan 2021-2024 heeft een negatief advies aangeboden voor het Zuiderparktheater aan de gemeente Den Haag: zij adviseert de subsidieaanvraag niet te honoreren. Dit zou betekenen dat het Zuiderparktheater stopt te bestaan. 

Onderteken de petitie van het Zuiderparktheater om te verzoeken dat het advies niet wordt overgenomen door de wethouder, het college en/of de gemeenteraad van Den Haag.